Els ministeris d’Educació i d’Educació Superior francesos ofereixen una àmplia gama de certificats de francès com a llengua estrangera amb l’objectiu de validar les competències en la llengua francesa, des d’un nivell elemental a un nivell avançat.

Aquests exàmens s’adeqüen a totes les edats i públics, i s’adapten al Marc comú Europeu de Referència.

L’obtenció del DELF substitueix les proves lingüístiques d’admissió a moltes universitats franceses.

Per a nens de 7 a 12 anys

Nivells : A1.1, A1, A2

Per a adolescents de 12 a 17 anys

Nivells : A1 a B2

Per a persones amb l’objectiu d’ inserció professional a França o en un entorn francòfon.
 Nivells: A1 a B2
Per a adults en situació universitària o professional
 Nivells: C1 i C2