La metodologia amb la qual treballem a Meeting Point surt del marc acadèmic convencional i permet als nostres alumnes poder parlar de manera fluida en un temps raonable. Aquest procediment afavoreix també l’estimulació oral i la comprensió auditiva fins a arribar a una mecanització de l’idioma. Per altra banda, també fomentem l’adquisició dels coneixements culturals, ja que considerem que un idioma no es limita únicament a tenir uns coneixements lingüístics.

Més enllà d’una classe, l’objectiu de la nostra metodologia consisteix en una immersió dinàmica i interactiva des del moment en què un entra per la porta de la nostra acadèmia. Les classes s’imparteixen íntegrament en l’idioma, són molt pràctiques i permeten que hi participin tots els alumnes. No cal oblidar que les necessitats específiques de cada persona, amb la seva edat i el seu nivell, requereixen unes classes adaptades. És per això que emfatitzem el desenvolupament de les habilitats comunicatives a través d’activitats especialment dissenyades amb aquest objectiu.

La base de la classe és la figura del professor i els vincles que s’estableixen amb ell i els companys. Considerem que familiaritzar-se amb la llengua i aprendre a comunicar-se amb naturalitat en contextos molt pròxims als interessos de cada un és fonamental en l’aprenentatge. Per aquesta raó,doncs, recreem contextos socials quotidians a partir d’activitats comunicatives com role-plays, diàlegs guiats, dramatitzacions, entrevistes, etc.

A part de la figura del professor i de les activitats, també disposem d’un material de suport (llibres, cançons, pel·lícules, etc.).

A Meeting Point tots els nostres alumnes poden gaudir del Social Club, un espai dissenyat per a ser un punt de trobada on es pot xerrar, llegir, estudiar, jugar, socialitzar, prendre un te, coneixe’s …tot això en la llengua que un estigui aprenent.

A més amés de les classes, també proposem activitats extra per a totes les edats, d’aquesta manera es poden aplicar els coneixements d’una manera pràctica i divertir-se, tot alhora.