És important tenir en compte que l’espanyol és un dels idiomes més parlats al món i per això Barcelona t’ofereix l’oportunitat de comunicar-te en l’idioma nadiu de més de 400 milions de persones.

Meeting Point Languages t’ofereix unes classes d’espanyol participatives, dinàmiques I centrades en un enfocament comunicatiu. El contingut dels cursos inclou la pràctica de les habilitats lingüístiques en contextos que reflexen l’actualitat espanyola, la seva cultura i la seva historia.

En aquestes classes els estudiants comenten temes d’actualitat del món de parla espanyola i practiquen en diferents situacions, amb la finalitat d’adquirir seguretat i confiança a l’hora de comunicar-se en la nova llengua.

Si t’interessa presentar-te a algun examen oficial, t’ajudem a preparar-te els següents nivells, que entren dins el Marc comú Europeu de Referència:

A1 Diploma d’ Espanyol Nivell Bàsic

A2-B1 Diploma d’ Espanyol Nivell Inicial

B2 Diploma d’ Espanyol Nivell Intermig

C1-C2 Diploma d’ Espanyol Nivell Superior